​Bestuurslid Communicatie

tekst: 
Stichting ABC is op zoek naar een bestuurslid in- en externe communicatie.
ABC wil de belangen behartigen van laaggeletterden in Nederland. Volwassenen die onvoldoende basisvaardigheden bezitten om zich in onze  dynamische wereld te handhaven moeten het recht krijgen op kwalitatief goed onderwijs respectievelijk bijscholing in basisvaardigheden in de regio waar ze wonen. Onze taalambassadeurs (TA’s) als ervaringsdeskundigen spelen daarbij een belangrijke rol.
Wij zijn op zoek naar een bestuurslid in- en externe communicatie met het volgende profiel:
  • Affiniteit en liefst ervaring in het werk met de doelgroep laaggeletterden;
  • Ervaring en coördinerende kwaliteiten in het organiseren en uitvoeren  van de in- en externe communicatie;
  • Kennis van en ervaring met het gebruik van sociale media en websites;
  • Ervaring in het coördineren en samenwerken met vrijwilligers;
  • De belangen van laaggeletterden verwoorden en over het voetlicht brengen zowel intern binnen Stichting ABC als extern bij bedrijven, instellingen en bij de politieke besluitvorming
N.B.: de ambtelijk secretaris biedt ondersteuning bij onder andere de uitvoerende taken op het gebied van communicatie.
ABC biedt aan de bestuurder een groep enthousiaste en betrokken collega bestuurders, een dankbare taak en trotse taalambassadeurs die hun eigen ontwikkeling weer regie geven. Onkosten worden vergoed.
Belangstellenden kunnen zich wenden tot Wil van Dijk, voorzitter ABC, telefoonnummer 06 – 20424804.
Meer informatie over ABC vindt u op www.a-b-c.nu.
We zijn ook te volgen via  https://www.facebook.com/ABCstichting/ / https://twitter.com/AbcStichting / https://www.linkedin.com/company/abc-stichting
*) Organisaties, instanties  of bedrijven die maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel hebben staan, worden uitgenodigd om een medewerker die over genoemde kwaliteiten beschikt ter detacheren,  om niet, naar Stichting ABC.  Stichting ABC  is sinds 1 januari 2015 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat biedt mogelijkheden voor belastingvrij schenken.
categorie: 
153
categorie2: 
470
categorie3: 
0
contactformulier algemeen: 
uit
chatkamers: 
uit
lees meer tekst: 
aan
contactformulier voorzitter: 
uit
contactformulier secretaris: 
uit
contactformulier webmaster: 
uit
aanmeldformulier: 
uit
​Bestuurslid Communicatie
Stichting ABC is op zoek naar een bestuurslid in- en externe communicatie.
ABC wil de belangen behartigen van laaggeletterden in Nederland. Volwassenen die onvoldoende basisvaardigheden bezitten om zich in onze  dynamische wereld te handhaven moeten het recht krijgen op kwalitatief goed onderwijs respectievelijk bijscholing in basisvaardigheden in de regio waar ze wonen. Onze taalambassadeurs (TA’s) als ervaringsdeskundigen spelen daarbij een belangrijke rol.
Wij zijn op zoek naar een bestuurslid in- en externe communicatie met het volgende profiel:
  • Affiniteit en liefst ervaring in het werk met de doelgroep laaggeletterden;
  • Ervaring en coördinerende kwaliteiten in het organiseren en uitvoeren  van de in- en externe communicatie;
  • Kennis van en ervaring met het gebruik van sociale media en websites;
  • Ervaring in het coördineren en samenwerken met vrijwilligers;
  • De belangen van laaggeletterden verwoorden en over het voetlicht brengen zowel intern binnen Stichting ABC als extern bij bedrijven, instellingen en bij de politieke besluitvorming
N.B.: de ambtelijk secretaris biedt ondersteuning bij onder andere de uitvoerende taken op het gebied van communicatie.
ABC biedt aan de bestuurder een groep enthousiaste en betrokken collega bestuurders, een dankbare taak en trotse taalambassadeurs die hun eigen ontwikkeling weer regie geven. Onkosten worden vergoed.
Belangstellenden kunnen zich wenden tot Wil van Dijk, voorzitter ABC, telefoonnummer 06 – 20424804.
Meer informatie over ABC vindt u op www.a-b-c.nu.
We zijn ook te volgen via  https://www.facebook.com/ABCstichting/ / https://twitter.com/AbcStichting / https://www.linkedin.com/company/abc-stichting
*) Organisaties, instanties  of bedrijven die maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel hebben staan, worden uitgenodigd om een medewerker die over genoemde kwaliteiten beschikt ter detacheren,  om niet, naar Stichting ABC.  Stichting ABC  is sinds 1 januari 2015 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat biedt mogelijkheden voor belastingvrij schenken.