Bestuurslid (vrijwilliger): Landelijke coördinatie opleiding en begeleiding Taalambassadeurs

tekst: 
 
ABC wil de belangen behartigen van laaggeletterden in Nederland. Volwassenen die onvoldoende basisvaardigheden bezitten om zich in onze  dynamische wereld te handhaven moeten het recht krijgen op kwalitatief goed onderwijs respectievelijk bijscholing in basisvaardigheden in de regio waar ze wonen. Onze ambassadeurs als ervaringsdeskundigen spelen daarbij een belangrijke rol.  Website: http://www.a-b-c.nu/
ABC is een vereniging met 7 provinciale afdelingen en een landelijk bestuur.
Het landelijk bestuur is op zoek naar een  bestuurslid met het profiel:
Algemeen:
- Heeft affiniteit en liefst ervaring in het werk met de doelgroep laaggeletterden.
- Is op vrijwillige basis 20  dagen op jaarbasis beschikbaar. *)
- Heeft ervaring in het coördineren en samenwerken met vrijwilligers.
- Wil opereren in een ‘uitvoerend’ bestuur.
- Verantwoordelijkheid mee willen dragen voor en meedoen met de gehele breedte van het landelijk bestuurswerk.  
Specifiek voor de coördinatie taalambassadeurs:
- Initiatieven nemen voor werving, begeleiding en opleiding van taalambassadeurs.
- Idem voor de opleiding en begeleiding van begeleiders van de TA’s in de afdelingen.
- Onderhouden van contacten met de afdelingen, docenten en collega instellingen.
- Zorg dragen voor beoordeling offertes, opstellen contracten en facturering.
- Kwaliteitsbewaking.
 
ABC biedt aan de bestuurder een groep enthousiaste en betrokken collega bestuurders, een dankbare taak en trotse taalambassadeurs die hun eigen ontwikkeling weer regie geven. Onkosten worden vergoed.
Indien mogelijke kandidaten geen interesse hebben in het bestuurlijk werk maar wel een meer afgebakend taak willen verrichten dan zij ook zeer welkom.

*) Organisaties, instanties  of bedrijven die maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel hebben staan, worden uitgenodigd om een medewerker die over genoemde kwaliteiten beschikt te detacheren,  om niet, naar ABC.  ABC  is sinds 1 januari 2015 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat biedt mogelijkheden voor belastingvrij schenken.

Belangstellenden kunnen zich wenden tot Wil van Dijk, voorzitter ABC
Mobiele telefoon: 06 20424804,
email: wilvandijkwvd@gmail.com
 
 
categorie: 
153
categorie2: 
470
categorie3: 
0
contactformulier algemeen: 
uit
chatkamers: 
uit
lees meer tekst: 
aan
contactformulier voorzitter: 
uit
contactformulier secretaris: 
uit
contactformulier webmaster: 
uit
Bestuurslid (vrijwilliger): Landelijke coördinatie opleiding en begeleiding Taalambassadeurs
 
ABC wil de belangen behartigen van laaggeletterden in Nederland. Volwassenen die onvoldoende basisvaardigheden bezitten om zich in onze  dynamische wereld te handhaven moeten het recht krijgen op kwalitatief goed onderwijs respectievelijk bijscholing in basisvaardigheden in de regio waar ze wonen. Onze ambassadeurs als ervaringsdeskundigen spelen daarbij een belangrijke rol.  Website: http://www.a-b-c.nu/
ABC is een vereniging met 7 provinciale afdelingen en een landelijk bestuur.
Het landelijk bestuur is op zoek naar een  bestuurslid met het profiel:
Algemeen:
- Heeft affiniteit en liefst ervaring in het werk met de doelgroep laaggeletterden.
- Is op vrijwillige basis 20  dagen op jaarbasis beschikbaar. *)
- Heeft ervaring in het coördineren en samenwerken met vrijwilligers.
- Wil opereren in een ‘uitvoerend’ bestuur.
- Verantwoordelijkheid mee willen dragen voor en meedoen met de gehele breedte van het landelijk bestuurswerk.  
Specifiek voor de coördinatie taalambassadeurs:
- Initiatieven nemen voor werving, begeleiding en opleiding van taalambassadeurs.
- Idem voor de opleiding en begeleiding van begeleiders van de TA’s in de afdelingen.
- Onderhouden van contacten met de afdelingen, docenten en collega instellingen.
- Zorg dragen voor beoordeling offertes, opstellen contracten en facturering.
- Kwaliteitsbewaking.
 
ABC biedt aan de bestuurder een groep enthousiaste en betrokken collega bestuurders, een dankbare taak en trotse taalambassadeurs die hun eigen ontwikkeling weer regie geven. Onkosten worden vergoed.
Indien mogelijke kandidaten geen interesse hebben in het bestuurlijk werk maar wel een meer afgebakend taak willen verrichten dan zij ook zeer welkom.

*) Organisaties, instanties  of bedrijven die maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel hebben staan, worden uitgenodigd om een medewerker die over genoemde kwaliteiten beschikt te detacheren,  om niet, naar ABC.  ABC  is sinds 1 januari 2015 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat biedt mogelijkheden voor belastingvrij schenken.

Belangstellenden kunnen zich wenden tot Wil van Dijk, voorzitter ABC
Mobiele telefoon: 06 20424804,
email: wilvandijkwvd@gmail.com