Regionale coördinatie en begeleiding van Taalambassadeurs in Overijssel en Gelderland

tekst: 

De vereniging ABC en Stichting Lezen en Schrijven hebben met elkaar afspraken gemaakt over de inzet en begeleiding van Taalambassadeurs. Per afdeling (ABC) of regio (L&S) is er één contactpersoon die coördineert. Een taalregisseur, een regiomedewerker of een vrijwilliger (in geval van ABC) kan deze taak op zich nemen. De contactpersoon/begeleider is de spin in het web van het regionale netwerk van Taalambassadeurs.
 
Taken contactpersoon.
Eindverantwoordelijk voor de begeleiding van Taalambassadeurs.   
1. Op de hoogte van en actie ondernemen naar aanleiding van:
- de activiteitenvan Stichting Lezen en Schrijven en vereniging ABC.
- de wervingsmaterialen.
- de mogelijkheden om de Taalambassadeurs in beeld te laten komen.
2. Resultaten en successen delen met Stichting Lezen en Schrijven en vereniging ABC.
3. Binnen zijn of haar afdeling/regio bijeenkomsten, uitstapjes en trainingen voor Taalambassadeurs organiseren. Tijdens die ontmoetingen wisselen de Taalambassadeurs ervaringen uit, leren van elkaar, kijken terug op onderdelen van de training, maken nieuwe plannen en stellen leervragen.
4. Als daar behoefte aan vervolgtrainingen organiseren. Tijdens zo’n training wordt bijvoorbeeld samen het wervingsmateriaal bekeken en geëvalueerd, worden bestaande en nieuwe filmpjes bekeken en wordt gekozen voor het bijwonen van specifieke bijeenkomsten.
5. Altijd het eerste aanspreekpunt voor organisaties die een Taalambassadeur willen inzetten. Hij of zij is goed op de hoogte van de activiteiten die iedere ambassadeur afzonderlijk kan en wil.
6. Ervoor zorgendat de Taalambassadeurs op de hoogte zijn van bijeenkomsten die Stichting Lezen en Schrijven en Vereniging ABC organiseren, bijeenkomsten tijdens de Week van de Alfabetiseren. deelnemers- en Taalambassadeursdagen enz. Taalambassadeurs diebestuurslid van een ABC afdeling zijn, stimuleren een actieve rol binnen de vereniging te hebben.
7. Eén of twee keer per jaar de Taalambassadeurs in het zonnetje zetten
8. Zorgen voor de vrijwilligers- en reiskostenvergoeding.
 
Bij de organisatie van activiteiten voor Taalambassadeurs kan de contactpersoon altijd ondersteuning zoeken bij de Vereniging ABC en/of de Stichting Lezen en Schrijven.                       

Eigenschappen en taken van de begeleider.
Voelt zich betrokken bij mensen die weinig basisvaardigheden bezitten zo als spreken, lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Hij/zij begrijpt de gevolgen hiervan voor  de betrokkenen.
 
Heeft empathisch vermogen, geduld en beleeft er plezier aan deze mensen te ondersteunen en te begeleiden.
 
Is zich bewust van het belang van een zorgvuldige begeleiding van Taalambassadeurs, die geen schade mogen oplopen in hun werk als ambassadeur.
 
Is flexibel ten aanzien van contact met Taalambassadeurs buiten werkuren (volgens redelijke afspraken).
 
Is trots dat Taalambassadeurs grote stappen zetten en veel in het centrum van de belangstelling komen te staan. Staat juichend als coach aan de zijlijn.
 
Betuttelt Taalambassadeurs niet, maar werkt juist toe naar meer zelfstandigheid met oog op hun kwetsbaarheid.
 
Zorgt voor gedegen voorbereiding en nazorg bij activiteiten en behoudt altijd overzicht. Kan ook loslaten wanneer Taalambassadeurs zelfstandig kunnen optreden.
 
Is zich bewust dat reizen een probleem kan zijn, dus zorgt ervoor dat alles goed uitgezocht en begeleid wordt.
 
Begeleidt Taalambassadeurs bij het bijhouden van hun portfolio.
 
In geval van begeleiding van een ABC afdeling: draagt zorg voor voldoende aanwas van Taalambassadeurs binnen de afdeling en stimuleert hun ontwikkelingen en verantwoordelijkheidsgevoel voor en binnen de vereniging.
 
categorie: 
153
categorie2: 
470
categorie3: 
0
contactformulier algemeen: 
uit
chatkamers: 
uit
lees meer tekst: 
aan
contactformulier voorzitter: 
uit
contactformulier secretaris: 
uit
contactformulier webmaster: 
uit
Regionale coördinatie en begeleiding van Taalambassadeurs in Overijssel en Gelderland

De vereniging ABC en Stichting Lezen en Schrijven hebben met elkaar afspraken gemaakt over de inzet en begeleiding van Taalambassadeurs. Per afdeling (ABC) of regio (L&S) is er één contactpersoon die coördineert. Een taalregisseur, een regiomedewerker of een vrijwilliger (in geval van ABC) kan deze taak op zich nemen. De contactpersoon/begeleider is de spin in het web van het regionale netwerk van Taalambassadeurs.
 
Taken contactpersoon.
Eindverantwoordelijk voor de begeleiding van Taalambassadeurs.   
1. Op de hoogte van en actie ondernemen naar aanleiding van:
- de activiteitenvan Stichting Lezen en Schrijven en vereniging ABC.
- de wervingsmaterialen.
- de mogelijkheden om de Taalambassadeurs in beeld te laten komen.
2. Resultaten en successen delen met Stichting Lezen en Schrijven en vereniging ABC.
3. Binnen zijn of haar afdeling/regio bijeenkomsten, uitstapjes en trainingen voor Taalambassadeurs organiseren. Tijdens die ontmoetingen wisselen de Taalambassadeurs ervaringen uit, leren van elkaar, kijken terug op onderdelen van de training, maken nieuwe plannen en stellen leervragen.
4. Als daar behoefte aan vervolgtrainingen organiseren. Tijdens zo’n training wordt bijvoorbeeld samen het wervingsmateriaal bekeken en geëvalueerd, worden bestaande en nieuwe filmpjes bekeken en wordt gekozen voor het bijwonen van specifieke bijeenkomsten.
5. Altijd het eerste aanspreekpunt voor organisaties die een Taalambassadeur willen inzetten. Hij of zij is goed op de hoogte van de activiteiten die iedere ambassadeur afzonderlijk kan en wil.
6. Ervoor zorgendat de Taalambassadeurs op de hoogte zijn van bijeenkomsten die Stichting Lezen en Schrijven en Vereniging ABC organiseren, bijeenkomsten tijdens de Week van de Alfabetiseren. deelnemers- en Taalambassadeursdagen enz. Taalambassadeurs diebestuurslid van een ABC afdeling zijn, stimuleren een actieve rol binnen de vereniging te hebben.
7. Eén of twee keer per jaar de Taalambassadeurs in het zonnetje zetten
8. Zorgen voor de vrijwilligers- en reiskostenvergoeding.
 
Bij de organisatie van activiteiten voor Taalambassadeurs kan de contactpersoon altijd ondersteuning zoeken bij de Vereniging ABC en/of de Stichting Lezen en Schrijven.                       

Eigenschappen en taken van de begeleider.
Voelt zich betrokken bij mensen die weinig basisvaardigheden bezitten zo als spreken, lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Hij/zij begrijpt de gevolgen hiervan voor  de betrokkenen.
 
Heeft empathisch vermogen, geduld en beleeft er plezier aan deze mensen te ondersteunen en te begeleiden.
 
Is zich bewust van het belang van een zorgvuldige begeleiding van Taalambassadeurs, die geen schade mogen oplopen in hun werk als ambassadeur.
 
Is flexibel ten aanzien van contact met Taalambassadeurs buiten werkuren (volgens redelijke afspraken).
 
Is trots dat Taalambassadeurs grote stappen zetten en veel in het centrum van de belangstelling komen te staan. Staat juichend als coach aan de zijlijn.
 
Betuttelt Taalambassadeurs niet, maar werkt juist toe naar meer zelfstandigheid met oog op hun kwetsbaarheid.
 
Zorgt voor gedegen voorbereiding en nazorg bij activiteiten en behoudt altijd overzicht. Kan ook loslaten wanneer Taalambassadeurs zelfstandig kunnen optreden.
 
Is zich bewust dat reizen een probleem kan zijn, dus zorgt ervoor dat alles goed uitgezocht en begeleid wordt.
 
Begeleidt Taalambassadeurs bij het bijhouden van hun portfolio.
 
In geval van begeleiding van een ABC afdeling: draagt zorg voor voldoende aanwas van Taalambassadeurs binnen de afdeling en stimuleert hun ontwikkelingen en verantwoordelijkheidsgevoel voor en binnen de vereniging.