info over laaggeletterdheid

toelichting: 
afbeelding: 
zichtbaar: 
zichtbaar
gebruik ReadSpeaker: 
nee

Een structurele aanpak van laaggeletterdheid, dat is wat de voor dit dossier verantwoordelijke bewindspersonen al vier decennia roepen. Het resultaat is schokkend, want het aantal functionele analfabeten is alleen maar gegroeid. De Rekenkamer heeft de teller op 2,5 miljoen laaggeletterden gezet, dat is achttien procent van de volwassen Nederlandse bevolking!
Klik hier voor een analyse van veertig jaar falend beleid, opgetekend door Thomas Bersee. 
 

Een structurele aanpak van laaggeletterdheid, dat is wat de voor dit dossier verantwoordelijke bewindspersonen al vier decennia roepen. Het resultaat is schokkend, want het aantal functionele analfabeten is alleen maar gegroeid. De Rekenkamer heeft de teller op 2,5... lees verder

Al 40 jaar is het in Nederland bekend dat er volwassenen zijn die, hoewel zij in Nederland op school hebben gezeten, moeite hebben met lezen en schrijven en daardoor minder goed in de maatschappij functioneren – de zogeheten NT1’ers. Tegenwoordig weten we dat zij ook vaak moeite hebben met rekenen en digitale vaardigheden. De Nederlandse overheid, gemeenten, instellingen, docenten en vrijwilligers proberen al meer dan 40 jaar deze volwassenen te bereiken en hen te ondersteunen in het alsnog verwerven van deze basisvaardigheden. Na al die jaren kunnen we helaas niet concluderen dat het probleem voortvarend genoeg is aangepakt. Hoewel het aantal NT1’ers in de loop der jaren steeds hoger wordt geschat, gaat slechts een zeer gering percentage van de doelgroep aan de slag met de basisvaardigheden.

Een NT1’er is Nederlandstalig, heeft in Nederland jeugdonderwijs gevolgd1 en heeft moeite met lezen en schrijven en de andere basisvaardigheden.

Dit boek is geschreven door Marga Tubbing en Wim Matthijssen, twee ervaren deskundigen, en gepubliceerd in oktober 2018. Het geeft een beeld van hoe de doelgroep in de loop van de laatste 40 jaar is bediend en hoe de ontwikkelingen zijn geweest. Het beschrijft de ontdekking van de groep in de pioniersfase, de institutionalisering, de schaalvergroting via de ROC's en de intrede van de marktwerking en bezuinigingen. Tot slot worden discussiestellingen en aanbevelingen gegeven. Klik op bovenstaande afbeelding om de publicatie te downloaden.

Al 40 jaar is het in Nederland bekend dat er volwassenen zijn die, hoewel...

lees verder

De landelijke overheid start met een nieuw actieprogramma om laaggeletterdheid te bestrijden . In bijgaande notitie (maart 2015) staan de plannen nader uitgewerkt. Klik hier om de notitie 'Tel mee met taal' te downloaden.

 

De landelijke overheid start met een nieuw actieprogramma om laaggeletterdheid te bestrijden . In bijgaande notitie (maart 2015) staan de plannen nader uitgewerkt. Klik hier om de notitie 'Tel mee met taal' te downloaden.

  lees verder
Klik hier voor meer actuele  informatie op de website van het Steunpunt VE.

 
Klik hier voor meer actuele  informatie op de website van het Steunpunt VE.

  lees verder

Al 40 jaar is het in Nederland bekend dat er volwassenen zijn die, hoewel zij in Nederland op school hebben gezeten, moeite hebben met lezen en schrijven en daardoor minder goed in de maatschappij functioneren – de zogeheten NT1’ers. Tegenwoordig weten we dat zij ook vaak moeite hebben met rekenen en digitale vaardigheden. De Nederlandse overheid, gemeenten, instellingen, docenten en vrijwilligers proberen al meer dan 40 jaar deze volwassenen te bereiken en hen te ondersteunen in het alsnog verwerven van deze basisvaardigheden. Na al die jaren kunnen we helaas niet concluderen dat het probleem voortvarend genoeg is aangepakt. Hoewel het aantal NT1’ers in de loop der jaren steeds hoger wordt geschat, gaat slechts een zeer gering percentage van de doelgroep aan de slag met de basisvaardigheden.

Een NT1’er is Nederlandstalig, heeft in Nederland jeugdonderwijs gevolgd
1 en heeft moeite met lezen en schrijven en de andere basisvaardigheden.

Dit boek is geschreven door Marga Tubbing en Wim Matthijssen, twee ervaren deskundigen, en geeft een beeld van hoe de doelgroep in de loop van de laatste 40 jaar is bediend en hoe de ontwikkelingen zijn geweest. Het beschrijft de ontdekking van de groep in de pioniersfase, de institutionalisering, de schaalvergroting via de ROC's en de intrede van de marktwerking en bezuinigingen. Tot slot worden discussiestellingen en aanbevelingen gegeven.

Klik op bovenstaande afbeelding om de publicatie te downloaden.Klik op de afbeelding om naar de website van de landelijke overheid te gaan.
Het ministerie van Onderwijs geeft hier nadere informatie over het beleid met betrekking tot
laaggeletterdheid. Onder andere is het Actieplan Laaggeletterdheid 2010-2015 hier te vinden.


In juni 2014 is de aanpassing van de Wet op de Basiseducatie behandeld in de Tweede Kamer.
De minister heeft in dit document de schriftelijke vragen van de verschillende fracties beantwoord.
 

Al 40 jaar is het in Nederland bekend dat er volwassenen zijn die,...

lees verder