info voor partners, sponsors e.a.


“Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten”
Beste projectleiders, ABC’ers, L&S’ers, partners en andere geïnteresseerden,
 
We zijn op volle sterkte: er zijn 14 innovatiekamers gestart! Movisie is begonnen met de nulmeting. Vanuit Sardes zijn de eerste producten voor het trainingsmateriaal opgeleverd. Komende donderdag, 27 februari, komen de projectleiders weer bij elkaar. We bespreken dan de voortgang, waar we daarbij tegenaan lopen en zoomen in op de werving en beloning van ervaringsdeskundigen. Veel partners in dit traject hebben de afgelopen periode met me meegedacht over hoe we elkaar kunnen versterken binnen de innovatiekamers en bij de ontwikkeling van materiaal. Voor mij, als relatieve nieuwkomer in het veld, is deze onderlinge betrokkenheid een aangename verrassing en zeer bruikbaar en waardevol voor het project. Dank dus daarvoor!
 
In deze nieuwsbrief:
* een overzicht van de innovatiekamers
* een kennismaking met de innovatiekamer Meierijstad, de eerste innovatiekamer die zich in oktober aanmeldde
* en een korte terugblik op enkele onderdelen van het TmmT-congres van 13 februari.
 
Hartelijke groet, Puk Witte
06-83160373;  (PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu)
 
De 14 innovatiekamers
We zijn compleet! Zie hieronder welke innovatiekamers meedoen in het project.
Almelo
Arnhem
Assen
Deventer
Eindhoven
FNV Vakbondshuis Achterhoek
Haarlem
Hengelo
Meierijstad
NVN patiëntenvereniging
Parkstad
Purmerend
Rivierenland
Veere/Walcheren
 
Even voorstellen: Innovatiekamer Meierijstad
Mijn naam is Munira Ibrahim, beleidsmedewerker sociaal domein en projectleider van de pilot. In gemeente Meierijstad staat de aanpak laaggeletterdheid hoog op de agenda. Eind 2018 hebben wij een uitvoeringsplan laaggeletterdheid vastgesteld. Afgelopen jaar hebben wij geïnvesteerd in het versterken van het netwerk. De eerste resultaten zijn zichtbaar in de gemeente. Belangrijk onderdeel van het uitvoeringsplan is: niet praten over de laaggeletterde, maar samen praten met de laaggeletterde. Dit is ook de insteek van het project Ervaringsdeskundigen voor de gemeente Meierijstad.
 
De afgelopen weken hebben we samen met de werkgroep Basisvaardigheden gekeken hoe wij het project gaan vormgeven.  De belangrijkste conclusies voor de werving zijn.
We gaan op zoek naar:
1. NT1 ervaringsdeskundigen die de gemeente kunnen adviseren over het beleid, ontwikkelen van nieuwe cursussen en deelname aan het lezerspanel.
2. Jongeren; ervaringsdeskundigen die het leesplezier bij jongeren gaan vergroten. Dit is in samenwerking met het Jongerenwerk.
3. NT2 ervaringsdeskundigen; ervaringsdeskundigen die de ouderbetrokkenheid gaan vergroten.We hebben als werkgroep onwijs veel zin om aan de slag te gaan met het project!    
 
Terugblik op Congres Tel mee met Taal
Op het Congres was stichting ABC goed vertegenwoordigd. We verzorgden – samen met Pharos -  een workshop. We lieten zien hoe we te werk gaan met de testpanels, waarbij twee ABC-taalambassadeurs ter plekke feedback gaven op de websites van twee aanwezige organisaties. De deelnemers waren enthousiast. Een goed voorbeeld voor de rol van tester, die ook binnen de innovatiekamers vorm zal gaan krijgen.
 
Tijdens één van de vele te volgen workshop presenteerden CINOP-ecbo, ROA en Etil de volgende website: https://geletterdheidinzicht.nl/. Een website met veel getallen (o.b.v. data PIAAC en CBS) over laaggeletterdheid per arbeidsmarktregio en de gemeente. Heel bruikbaar voor een doelgroepanalyse binnen de eigen gemeente.
 
Tijdens het plenaire programma vertelde hoogleraar Paul Iske over ‘briljante mislukkingen’: projecten die volledig mislukken, maar waar wel veel van te leren is. Een goed en leerzaam verhaal, maar wij hopen natuurlijk dat dit project een groot succes zal worden, evenals de 14 innovatiekamers!
 
In de herhaling: memo Inzet ervaringsdeskundigen bij Aanpak Laaggeletterdheid (WEB-) gemeentes
De (centrum-)gemeentes zijn bezig een Aanpak Laaggeletterdheid op te stellen om in aanmerking te komen voor de extra gelden die door het Rijk ter beschikking worden gesteld. Stichting ABC heeft de visie dat structurele inzet van ervaringsdeskundigen onder meer binnen een gemeentelijke context sterk kan bijdragen aan het oplossen van laaggeletterdheid vraagstukken. Vandaar ook dit project. Voor de betrokken ambtenaren maakten wij daarom een memo over dit project, om zo ruimte te vragen voor de inzet van ervaringsdeskundigen in de plannen die momenteel in de regio’s opgesteld worden. Ik heb de leaflet in de bijlage toegevoegd. Uiteraard mag deze gedeeld worden met gemeenteambtenaren en andere geïnteresseerden. Graag zelfs!
 
Tot slot
Deze nieuwsbrief is bedoeld om betrokkenen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het project. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, aarzel dan niet om contact op te nemen. Per mail, per telefoon of met een kop koffie!
 
Je krijgt deze mail omdat ik in de afgelopen periode contact met je heb gehad over het project of omdat je (indirect) betrokken bent bij het project. Wil je deze nieuwsbrief voortaan liever niet meer ontvangen, laat het me dan weten: dan haal ik je van de verzendlijst af. Aanmelden mag uiteraard ook! (PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu)
 
Puk Witte
Projectleider ‘Innovatie Ervaringsdeskundigen’
Stichting ABC
 
Mail: PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu
Tel: 06-83160373
(woensdag afwezig)
 

“Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten”
Beste projectleiders, ABC’ers, L&S’ers, partners en andere geïnteresseerden,
 
We zijn op volle sterkte: er zijn 14 innovatiekamers gestart! Movisie is begonnen met de nulmeting. Vanuit Sardes zijn de eerste producten voor het trainingsmateriaal opgeleverd. Komende donderdag,... lees verder
 
“Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten”
Beste projectleiders, ABC’ers, L&S’ers, partners en andere geïnteresseerden,

Allereerst allemaal de beste wensen voor het nieuwe jaar! We eindigden het vorige jaar goed, door vlak voor de kerstvakantie nog een nieuwe innovatiekamer te verwelkomen: een warm welkom aan Purmerend! Met de huidige innovatiekamers, de nog te starten innovatiekamers, de andere partijen die binnen het project actief zijn en alle partners om het project heen, hopen we dit jaar veel succes te boeken en veel te leren over hoe we ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid binnen gemeentes en andere organisaties duurzaam in kunnen bedden.
 
In deze nieuwsbrief lees je over de innovatiekamer Rivierenland. De projectgroep daar stelt zich voor. Het mooie van deze innovatiekamer is dat al in het stadium van planvorming taalambassadeurs betrokken zijn. Ook verwelkomen we Movisie, dat het onderzoek binnen dit project voor zijn rekening zal nemen. En we sturen een schrijven mee, bestemd voor alle gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij het opstellen van de Aanpak Laaggeletterdheid in hun gemeente.
 
   
 
Hartelijke groet, Puk Witte
06-83160373;  (PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu)
 
Even voorstellen: Innovatiekamer Rivierenland
Hallo! Wij zijn de projectleden van de innovatiekamer Rivierenland.

Van links naar rechts zie je op de foto:
 • Lisanne van Iterson, Bibliotheek Rivierenland (projectleider)
 • Jose Brunselaar, Taalambassadeur
 • Addy van Meerten, Taalambassadeur
 • Margreet Griepink, Gemeente Tiel
 • En ons vijfde projectlid staat helaas niet op de foto: Marjon van de Ven, ROC Rivor.
In Rivierenland zijn een aantal gemeenten al flink actief als het gaat om de aanpak van laaggeletterdheid. Nu de gemeente in de nieuwe vervolgaanpak van het Rijk een regierol krijgt én de nadruk komt te liggen op het bereiken van NT1’ers, is het voor ons als regio een uitgelezen kans om mee te werken aan dit project. We werken in de regio al regelmatig samen met een aantal actieve Taalambassadeurs. We zijn daarom heel blij dat Jose en Addy onze groep verrijken met hun kennis en ervaring. Net zoals de andere innovatiekamers willen we in Rivierenland in 2020 7-10 nieuwe ervaringsdeskundigen werven, opleiden en inzetten in verschillende rollen.
 
Op 17 december zijn we als projectgroep voor het eerst bij elkaar gekomen en hebben we met elkaar nagedacht over alle acties die we met elkaar moeten ondernemen om van dit project een succes te maken. Diverse ideeën zijn al over tafel gekomen. Die gaan we deze maand verder uitwerken in een plan van aanpak. We hebben er heel veel zin in en wensen alle andere innovatiekamers ook veel succes met dit project. Laten we er met zijn allen iets moois en leerzaams van maken!
 
Onderzoek
In elke innovatiekamer wordt gewerkt aan een strategisch wervingsplan voor gemeenten en aanbieders voor de systematische aanpak van werving van ervaringsdeskundigen. Het uiteindelijke doel is dat de 14 kamers een handzaam document opleveren voor, naast henzelf, andere partijen. Het document geeft handvatten hoe meer ervaringsdeskundigen gevonden en opgeleid kunnen worden en hoe de inzet van deze deskundigen op een duurzame en effectieve manier lokaal verankerd kan worden. De 14 ervaringen worden gebundeld met – waar kan – een samenvatting van geleerde lessen en gedeelde ervaringen.
 
We waren nog op zoek naar een partij die het onderzoek kan doen naar deze 14 praktijken. Inmiddels hebben we hier met Movisie (https://www.movisie.nl/) afspraken over gemaakt. Movisie is inmiddels begonnen de startsituatie van de innovatiekamers in beeld te brengen. We kijken uit naar de samenwerking!
 
Inzet ervaringsdeskundigen in alle gemeentelijke Aanpakken Laaggeletterdheid
De (centrum-)gemeentes zijn bezig een Aanpak Laaggeletterdheid op te stellen om in aanmerking te komen voor de extra gelden die door het Rijk ter beschikking worden gesteld. Stichting ABC heeft de visie dat structurele inzet van ervaringsdeskundigen onder meer binnen een gemeentelijke context sterk kan bijdragen aan het oplossen van laaggeletterdheid vraagstukken. Vandaar ook dit project. Voor de betrokken ambtenaren maakten wij daarom een ‘leaflet’ over dit project, om zo ruimte te vragen voor de inzet van ervaringsdeskundigen in de plannen die momenteel in de regio’s opgesteld worden. Ik heb de leaflet in de bijlage toegevoegd. Uiteraard mag deze gedeeld worden met gemeenteambtenaren en andere geïnteresseerden. Graag zelfs!
 
Tot slot
Deze nieuwsbrief is bedoeld om betrokkenen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het project. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, aarzel dan niet om contact op te nemen. Per mail, per telefoon of met een kop koffie!
 
Je krijgt deze mail omdat ik in de afgelopen periode contact met je heb gehad over het project of omdat je (indirect) betrokken bent bij het project. Wil je deze nieuwsbrief voortaan liever niet meer ontvangen, laat het me dan weten: dan haal ik je van de verzendlijst af. Aanmelden mag uiteraard ook! (PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu)
 
“Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten”
Beste projectleiders, ABC’ers, L&S’ers, partners en andere geïnteresseerden,

Allereerst allemaal de beste wensen voor het nieuwe jaar! We eindigden het vorige jaar goed, door vlak voor de kerstvakantie nog een nieuwe innovatiekamer te verwelkomen: een warm welkom aan...
lees verder

“Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten”
Beste projectleiders, ABC’ers, L&S’ers, partners en andere geïnteresseerden,
Het jaar is bijna voorbij en mijn eerste maanden als projectleider voor dit project ook. Toen ik 1 oktober het stokje van Arjan Beune overnam was het nog even wennen, maar inmiddels heb ik velen van jullie mogen ontmoeten, heb ik veel bijgeleerd en voel ik me thuis bij ABC en binnen het project. De deelnemersdag afgelopen zaterdag in Utrecht kwam wat dat betreft op een mooi moment: het was een interessante en feestelijke dag en ik heb veel mooie voorbeelden voorbij zien komen die we tijdens dit project weer goed kunnen gebruiken!
We hebben sinds de afgelopen nieuwsbrief niet stilgezeten: de teller staat inmiddels op 9 innovatiekamers. De projectleiders van deze kamers waren op 10 december bij elkaar in Utrecht om hun ambities, vragen en ervaringen met elkaar te delen. In deze nieuwsbrief een korte up-date van het project. In het “Even voorstellen” lees je van Robine Mens: adviseur bij Sardes en binnen dit project druk doende het trainingsmateriaal te actualiseren en ontwikkelen. We roepen voor dit project graag de hulp van ons netwerk in: en dat zijn jullie! Ik eindig de nieuwsbrief daarom met maar liefst 3 oproepen. Alvast veel dank voor het meedenken met de innovatiekamers! 
Hartelijke groet, Puk Witte  (PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu)

Stand van zaken innovatiekamers
Momenteel zijn er negen innovatiekamers gestart, nieuw zijn Arnhem en Deventer. Een warm welkom en veel succes voor deze kamers! De volgende kamers zijn nu gestart: Almelo, Arnhem, Assen, Deventer, FNV Achterhoek, Hengelo, Meierijstad, Nierpatiënten Vereniging Nederland en Rivierenland.
Op 10 december was de eerste werkconferentie voor de projectleiders (e.a.) van de innovatiekamers. In Utrecht kwamen zij samen om met elkaar in gesprek te gaan over de kansen en uitdagingen binnen dit project. Helder werd dat het tijdpad kort is en er veel werk aan de winkel is. Het werven van ervaringsdeskundigen is binnen de meeste kamers prioriteit 1 en daarvoor zijn tips en materialen welkom (zie de oproep hieronder). Ook is er gesproken over manieren om ervaringsdeskundigen ook financieel te waarderen voor hun diensten. We hebben ook stilgestaan bij de rol van projectleider binnen een innovatiekamer: een belangrijke succesfactor voor het project en daarmee goed om met elkaar te duiden wat een projectleider moet kunnen en doen. Een pittige klus, maar aan enthousiasme is er geen gebrek bij de deelnemers (zie ook de foto!), dus ik heb het volste vertrouwen in mooie resultaten!
Er is nog een groot aantal gemeentes en partijen geïnteresseerd verspreid door heel Nederland, we verwachten binnenkort meer innovatiekamers te verwelkomen. Maar mocht iemand nog een gemeente weten die mogelijk geïnteresseerd is, dan horen we dat graag. Via LinkedIn heb ik hiervoor ook nog een oproep gedaan, voel je vrij deze te delen of te ‘liken’: https://www.linkedin.com/posts/pukwitte_home-abc-activity-6608457596934332416--1mI.

Even voorstellen: Robine Mens
“Aankomend jaar ben ik samen met mijn collega’s Marianne van Teunenbroek en Tessa van Velzen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en herijking van het trainingsaanbod van ABC. Er zijn in de afgelopen jaren door veel verschillende trainers en ontwikkelaars trainingen gemaakt. Trainingen die goed ontvangen worden, maar nog niet helemaal compleet zijn of waar tussen de doorlopende lijn nog mist. Nu er in zo veel nieuwe gemeenten en organisaties taalambassadeurs starten, is het van belang dat het trainingsaanbod staat als een – samenhangend – huis. En daar willen wij voor gaan zorgen! Heb je tips, vragen of opmerkingen voor me, dan magje me altijd mailen: r.mens@sardes.nl.
 
Naast dit project voor ABC ben ik bij Sardes betrokken bij verschillende taalprogramma’s, rondom lezen (en het voorkomen van laaggeletterdheid), taalonderwijs en laaggeletterdheid, ondersteun ik gemeenten bij hun onderwijsachterstandenbeleid en ben ik betrokken bij de alliantie kinderarmoede. Een breed palet aan thema’s, waar tussen interessante verbindingen te maken zijn! Zo zie ik dat als het gaat om armoede, steeds meer gemeenten ervaringsdeskundigen betrekken bij hun beleidsvoering, zowel als bij de beleidsvorming als in de uitvoer. Interessante ontwikkelingen om binnen het ABC project van te leren, denk ik. “
 
Oproep 1 (herhaling)
Ben je bekend met gemeentes (of andere lokale verbanden) waar:
 • al een stevig netwerk met ervaringsdeskundigen is ingericht
 • waar men goed in staat is nieuwe doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren) te werven voor het taalambassadeurschap
 • men al volop bezig is met het Regioplan, of
 • meegedaan wordt aan Direct Duidelijk?
Ik hoor het graag! Een lijst met goede voorbeelden kan andere gemeentes tijdens het project enorm helpen! Mail me: PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu

Oproep 2
Ben je bekend met gemeentes (of andere lokale verbanden) waar ervaring is met de financiële waardering van ervaringsdeskundigen (bijv. in dienstverband of als zzp’er), dan zijn we heel benieuwd naar de ervaringen. De materiele waardering van de ervaringsdeskundigen is onderdeel van de zoektocht van de innovatiekamers en ervaringen of kennis van (on-)mogelijkheden op dit vlak, is heel welkom. Mail me: PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu

Oproep 3
Voor de innovatiekamers zijn we op zoek naar wervingsmateriaal voor taalambassadeurs/ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid. Specifiek zoeken we (liefst korte) filmpjes, maar alle mooie, leuke en/of succesvolle voorbeelden zijn welkom. Mail me: PLervaringsdeskundigen@a-b-c.nu
Tot slot
Deze nieuwsbrief is bedoeld om betrokkenen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het project. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, aarzel dan niet om contact op te nemen. Per mail, per telefoon of met een kop koffie!
Je krijgt deze mail omdat ik in de afgelopen periode contact met je heb gehad over het project of omdat je (indirect) betrokken bent bij het project. Wil je deze nieuwbrief voortaan liever niet meer ontvangen, laat het me dan even weten: dan haal ik je van de verzendlijst af.
 

“Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten”
Beste projectleiders, ABC’ers, L&S’ers, partners en andere geïnteresseerden,
Het jaar is bijna voorbij en mijn eerste maanden als projectleider voor dit project ook. Toen ik 1 oktober het stokje van Arjan Beune overnam was het nog even wennen, maar inmiddels heb ik velen van jullie mogen... lees verder

“Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten”
Beste projectleiders, ABC’ers, L&S’ers, partners en andere geïnteresseerden,
De kop is eraf, het project “Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten” is echt van start! De gemeente Meierijstad was de eerste partij die zich aanmeldde als innovatiekamer en sindsdien zijn er nog zes bijgekomen. We zijn daarnaast nog met veel partijen in gesprek en het ziet er naar uit dat binnenkort alle veertien innovatiekamers gestart zijn.
Als projectleider is het mijn wens om alle betrokken bij het project periodiek bij te praten. Naast persoonlijke contacten wil ik dit doen middels een (minimaal) maandelijkse nieuwsbrief, waarvan dit de eerste editie is.
Hartelijke groet, Puk Witte

Over het project
Om aan de groeiende vraag naar ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid te kunnen voldoen, zijn nieuwe werkwijzen nodig om nieuwe ervaringsdeskundigen te vinden, te enthousiasmeren en te ontwikkelen. Door een verdere decentralisatie van de educatiebudgetten is de rol van de gemeente voor een goede inbedding daarbij alleen maar crucialer geworden. Welke rol pakken de verschillende partijen in het lokale netwerk hierin? Stichting ABC heeft van Tel mee met Taal subsidie gekregen om hier een oplossing voor te ontwikkelen en gaat dat doen in de vorm van het project “Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeentes”. De looptijd van de uitvoering is van begin oktober tot tenminste eind 2020. Arjan Beune heeft zich ingezet om het project op te tuigen. Nu het van start gaat neem ik, Puk Witte, het stokje van hem over. Arjan blijft wel betrokken stichting ABC en het project.
Wil je meer lezen over de achtergronden en opzet van het project? In de bijlage bij deze mail is het projectplan opgenomen.
Stand van zaken
Momenteel zijn er zeven innovatiekamers gestart, vijf gemeentes,een regionale afdeling van FNV en de Nierpatiënten Vereniging Nederland.
Er is nog een groot aantal gemeentes en partijen geïnteresseerd verspreid door heel Nederland. Gehoopt en verwacht wordt dat op korte termijn alle veertien innovatiekamers van start gaan. Bij de selectie zijn er vier criteria: het enthousiasme van de gemeente en het netwerk is een belangrijk aspect, geschikte plekken waar de doelgroep over de vloer komt, de landelijke spreiding en afspiegeling zijn daaraan ondergeschikt, maar ook van belang. Het ziet er naar uit dat we tot een goede spreiding en afspiegeling zullen komen.
Sardes zal op korte termijn met de productontwikkeling starten. Het bureau zal de bestaande trainingsmaterialen actualiseren en voor zover deze er nog niet zijn, deze ontwikkelen. Daarnaast zijn we in gesprek met een onderzoeksbureau dat  de opbrengsten van het project zal onderzoeken.

Even voorstellen
In deze rubriek wil ik graag elke keer een (regionale) betrokkene bij het project zich laten voorstellen. Ik zal hierbij het spits afbijten.
Mijn naam is Puk Witte, geboren in Zwolle en na een uitstapje naar Maastricht nu helemaal thuis in Utrecht met manlief en twee bloedjes van zoons. Ik werk sinds 2016 bij Sardes, een onderzoeks- en adviesbureau voor het onderwijs. Sardes is gevestigd in Utrecht, maar wij werken landelijk aan onze missie om kansen van kinderen te vergroten. Ik houd me binnen mijn werk vooral bezig met organisatievraagstukken, vaakgerelateerd aan een onderwijsthema (bijvoorbeeld passend onderwijs of de vorming van integrale kindcentra). Om met stichting ABC, de partners en de innovatiekamers te onderzoeken hoe we de positie van ervaringsdeskundigen binnen gemeenten kunnen versterken, vind ik een genoegen, een uitdaging en van groot belang. Als landelijk projectleider stuur ik de verschillende onderdelen van het project aan en probeer ik deze te verbinden. Vanuit stichting ABC ben ik contactpersoon voor de projectleiders van de innovatiekamers en voor de organisaties die het onderzoek en de productontwikkeling op zich zullen nemen. Daarnaast zal ik me actief in gaan zetten voor de uitwisseling van kennis en ervaring binnen dit project. Als mensen-mens, nieuwsgierig-aagje, stuk ongeduld en geboren spin-in-het-web, is dat een rol die me op het lijf geschreven is. Ik hoop van harte dat jullie met me meedenken hoe we zoveel mogelijk van elkaar kunnen leren, zodat we jullie lokale initiatieven tot een succes kunnen maken en veel kunnen leren van dit project. Bel en mail me dus vooral met al je vragen, wensen, ideeën, verzoeken en opmerkingen. En ben je in Utrecht, kom dan eens koffie drinken!
Zo kun je mij bereiken: p.witte@sardes.nl | 06-83160373 | https://www.linkedin.com/in/pukwitte/

Oproep
Ben je, bijvoorbeeld als projectleider van L&S of ondersteuner van ABC, bekend met gemeentes (of andere lokale verbanden) waar:
 • al een stevig netwerk met ervaringsdeskundigen is ingericht
 • waar men goed in staat is nieuwe doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren) te werven voor het taalambassadeurschap
 • men al volop bezig is met het Regioplan, of
 • meegedaan wordt aan Direct Duidelijk?
Ik hoor het graag! Een lijst met goede voorbeelden kan andere gemeentes tijdens het project enorm helpen!

Tot slot
Deze nieuwsbrief is bedoeld om betrokkenen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het project. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, aarzel dan niet om contact op te nemen. Per mail, per telefoon of met een kop koffie!
 
 

“Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten”
Beste projectleiders, ABC’ers, L&S’ers, partners en andere geïnteresseerden,
De kop is eraf, het project “Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten” is echt van start! De gemeente Meierijstad was de eerste partij die zich aanmeldde als innovatiekamer en... lees verder