info voor partners, sponsors e.a.

Begrijpelijke woordenlijst over corona: ‘Ik weet niet wat lockdown betekent’ 6-4-2020
Corona-crisis, social distancing, saamhorigheid en simpelweg. Deze moeilijke woorden schreef Dicky Gingnagel de afgelopen weken op. Dicky is taalambassadeur bij Stichting ABC. Maar hoe kwam hij achter de betekenis? Voor hem en alle anderen die daar behoefte aan hebben, is er nu een begrijpelijke woordenlijst met daarop 80 moeilijke corona-woorden uitgelegd.

De lijst is voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en voor zorgverleners om begrijpelijke uitleg te geven. Professionals van organisaties die een rol in de corona-crisis spelen, krijgen door de lijst meer inzicht in wat moeilijke woorden zijn.

Begrijpelijke woordenlijst over corona: ‘Ik weet niet wat lockdown betekent’ 6-4-2020
Corona-crisis, social distancing, saamhorigheid en simpelweg. Deze moeilijke woorden schreef Dicky Gingnagel de afgelopen weken op. Dicky is taalambassadeur bij Stichting ABC. Maar hoe...

lees verder

'Zorg voor elkaar' uit Breda heeft een leuk boekje gemaakt met veel tips en voorbeelden om eenvoudig te schrijven. Het staat vol met tips en voorbeelden, zodat iedereen makkelijk leesbare teksten kan schrijven of bestaande folders en teksten kan aanpassen. Ze willen dat iedereen mee kan doen en dat niemand uitgesloten wordt.
Klik hier of op de afbeelding om de Schrijfwijzer te downloaden.
 

'Zorg voor elkaar' uit Breda heeft een leuk boekje gemaakt met veel tips en... lees verder

Op de ABC-dag van 14 december 2019 werd door de ruim 100 aanwezige cursisten en ambassadeurs de winnaar van de ABC-trofee gekozen. Het werd Pharos vanwege hun eenvoudige uitgave over diabetes. De andere twee genomineerden waren de gemeente Amsterdam vanwege hun publicatie over de stadspas en de gemeente Breda met hun campagne HUH? om moeilijke woorden te vermijden.

 
 

Op de ABC-dag van 14 december 2019 werd door de ruim 100 aanwezige cursisten en ambassadeurs de winnaar van de ABC-trofee gekozen. Het werd Pharos... lees verder
Ik ben Caroline Mosies. Sinds half mei werk ik als secretaris van het bestuur voor ABC.  Ik help de voorzitter en penningmeester bij de administratie. Ook de declaraties ga ik doen.
Verder werk ik aan websites en social media voor ondernemers. Kijk maar eens op mijn website https://carmos.nl/ervaring/.
Ik woon in Bavel (bij Breda), samen met mijn man en twee tienerdochters.
Ik werk als vrijwilliger voor het dierenweitje in Bavel. Ik help ook bij de badmintonvereniging: ik train de jonge kinderen. Zelf speel ik ook graag badminton. Ook wandel ik graag, het liefst in de natuur.
Ik ben Caroline Mosies. Sinds half mei werk ik als secretaris van het bestuur voor ABC.  Ik help de voorzitter en penningmeester bij de administratie. Ook de declaraties ga ik doen.
Verder werk ik aan websites en social media voor ondernemers. Kijk maar eens op mijn website https://carmos.nl/ervaring/.
Ik woon in Bavel (bij Breda), samen met mijn man en twee tienerdochters.... lees verder
Donderdag 17 januari hebben twee Taalambassadeurs van ABC, Jos Niels en Ab Reigersberg samen met Wil van Dijk een bezoek gebracht aan de minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur . Dit is mevrouw Ingrid van Engelshoven.  De aanleiding was een kritische brief die beide heren samen met Ria van Ras (Taalambassadeur uit Brabant) naar de minister hadden gestuurd. In die brief gaven ze aan dat de overheid nog te weinig doet voor NT-ers (laaggeletterden die Nederlands als moedertaal hebben).
De ABC ers zijn zeer gastvrij ontvangen en vonden een goed gehoor bij de minister. Deze gaf aan het probleem van de NT1 groep te onderkennen. In haar nieuwe plannen zal speciaal hieraan aandacht worden gegeven.
Het gesprek kon begrijpelijk niet al te lang duren. ABC Taalambassadeurs  hadden nog punten die ze hadden willen bespreken. Omdat dit niet kon worden die punten alsnog via deze brief aan de minister gestuurd.
Donderdag 17 januari hebben twee Taalambassadeurs van ABC, Jos Niels en Ab Reigersberg samen met Wil van Dijk een bezoek gebracht aan de minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur . Dit is mevrouw Ingrid van Engelshoven.  De aanleiding was een kritische brief die beide heren samen met Ria van Ras (Taalambassadeur uit Brabant) naar de minister hadden gestuurd. In die brief gaven ze aan dat... lees verder
In dit interview geeft het testpanel van ABC NH tips om eenvoudige brieven te schrijven en vertellen zij hoe ze werken.
Testpanels geven tips hoe je duidelijke brieven kan schrijven.
Vraag jij je weleens af of de brieven van jouw organisatie wel duidelijk geschreven zijn? Of de brochure goed te begrijpen is voor iedereen? Dus ook voor mensen die moeite hebben met lezen? Als je deze vragen niet volmondig met ja kunt beantwoorden, is het tijd om de communicatie eens kritisch onder de loep te nemen. Bijvoorbeeld door de testpanels met taalambassadeurs van vereniging ABC in te schakelen. Maar je kunt ook zelf al veel doen.

We kloppen aan bij Hank Gronheid van vereniging ABC met de vraag hoe je brieven zo kunt schrijven, dat iedereen ze begrijpt. “Het belangrijkste is dat je anders naar een tekst leert kijken. Ik adviseer altijd om het breed aan te pakken. Stap één is je team een training helder communiceren te laten volgen. Vervolgens laat je de brieven nakijken op duidelijk taalgebruik. Liefst door de doelgroep, bijvoorbeeld door een testpanel van vereniging ABC, maar je kunt er ook een bureau voor inschakelen. Stap drie is ervoor zorgen dat de nieuwe inzichten een vaste plek in de organisatie krijgen, zodat alle communicatie voortaan de deur uit gaat in taal die iedereen snapt. Uiteindelijk maakt helder taalgebruik de wereld niet alleen begrijpelijker voor laaggeletterden, maar voor ons allemaal.”

Ervaringsdeskundigen
Hank werkt al elf jaar als begeleider en contactpersoon van de testpanels van vereniging ABC, regio Noord-Holland. De testpanels bestaan uit taalambassadeurs die getraind zijn om teksten te beoordelen op heldere taal. Het zijn allemaal ervaringsdeskundigen die vroeger zelf moeite met lezen hadden. Als geen ander kunnen zij verwoorden hoe het is als je lage basisvaardigheden hebt op het gebied van taal, rekenen, gezondheid en computers.

Testpanel op maat
Het testpanel buigt zich tegen een geringe vergoeding een dagdeel over de tekst; de opdrachtgever schuift hierbij aan. Die kan dan zelf ervaren hoe een laaggeletterde met de tekst omgaat en zich laten verrassen door de uitspraken van de panelleden. “Ik laat de taalambassadeurs bijvoorbeeld een stukje voorlezen. Dat is heel verhelderend. Je hoort dan direct dat de boodschap niet overkomt: zinnen lopen gewoon door, zonder komma’s en punten, woorden vallen weg, want wat ze niet begrijpen, spreken ze ook niet uit.”

Geen plaatjes, maar foto’s
Helder communiceren gaat niet alleen over woordkeuze en schrijfstijl, vertelt Hank. Het panel let ook op kleur, indeling, vormgeving en afbeeldingen. “Laatst hebben we een brochure getest met een vrolijk plaatje van een jonglerende clown. De boodschap was ‘alle ballen in de lucht houden’, maar die kwam bij geen van de panelleden over. Spreekwoorden en gezegden moet je interpreteren, dus dat is geen heldere communicatie. Een plaatje ook niet, want dat kun je op meer manieren uitleggen. Wij adviseren: kies voor een foto, want die vertelt wat je moet zien. Ook bij pictogrammen gaat het vaak mis. Daarbij wordt zo veel mogelijk context weggelaten om eenvoudig te zijn, maar het tegenovergestelde wordt bereikt: zo’n symbooltje is zo abstract, dat een laaggeletterde niet meer herkent waar het over gaat.”

Tips en tops
Tijdens het testen worden de knelpunten zichtbaar en vooral: hoe die aangepakt kunnen worden. De opdrachtgever gaat hier vervolgens zelf mee aan de slag. “We schrijven dus geen nieuwe tekst, maar geven tips en ‘tops’ mee (gelukkig gaan er ook dingen goed). Een tip die we eigenlijk altijd geven is: wees concreet. En: doe geen aannames. Weet je wat een heel moeilijk zinnetje is? ‘Drie maal daags bij de maaltijd.’ Dit gaat ervan uit dat iedereen dezelfde dagindeling heeft, en drie keer per dag een maaltijd eet! Maar heel veel mensen doen dat niet, en nemen de medicatie dan dus ook niet gelijk verdeeld over de dag in.”

Win-winsituatie
Wat vinden de organisaties die hun materiaal hebben laten testen er zelf van? Hank: “Ze zijn altijd onder de indruk, ook van de panelleden. Vaak vragen ze bij een vervolgopdracht of een specifieke taalambassadeur ook weer meedoet omdat ze zoveel van hem of haar hebben geleerd.” Ook de panelleden zelf zijn enthousiast. Over een testmiddag bij de Sociale Verzekeringsbank vertelt een van hen: “Ik leer hier zoveel van! Wij mogen zeggen wat we ervan vinden en ze luisteren gewoon naar ons. Het mooie is: ze gaan het nog veranderen ook!”

Taaltips van het testpanel
Met deze tips is helder communiceren een abc’tje.
 • Schrijf in eenvoudige taal, op het zogenaamde A2/1F-niveau. Dit is het niveau dat kinderen aan het eind van de basisschool moeten hebben. We adviseren de overheid landelijk en bij gemeentes de Europese taalniveaus A2 of B1 te gebruiken.
 • Begin met de hoofdboodschap en leg die daarna uit.
 • Schrijf in korte alinea’s en gebruik sub kopjes, ook in brieven.
 • Gebruik alledaagse woorden en leg moeilijke woorden en begrippen uit.
 • Geef concrete voorbeelden.
 • Hou de informatie zo kort mogelijk.
 • Werk met kaders, zodat direct duidelijk is dat een onderwerp is afgerond.
 • Vermijd pictogrammen en gebruik liever een foto dan een plaatje.

Factsheet en voorbeelden
Wil je weten wat je nog meer kunt doen om je brieven voor iedereen begrijpelijk te maken? De factsheet ‘Eenvoudige taal voor laaggeletterden’  van Stichting Lezen en Schrijven geeft concrete schrijftips en adressen van organisaties die je kunnen helpen. Ter inspiratie kun je ook een voorbeeldbrief van de gemeente en een voorbeeldflyer van de bedrijfsarts bekijken.

Oproep: taaltesters gezocht!
Vereniging ABC zoekt nieuwe taalambassadeurs om de testpanels te versterken. Ben jij een taalaanbieder in Noord-Holland, werk je in het onderwijs of bij de bibliotheek? Hank is op zoek naar de enthousiasteling uit jouw lesgroep. En help deze toekomstige taalambassadeur om in contact te komen met Hank Gronheid van vereniging ABC, e-mail: hgronheid@gmail.com.
Alle afdelingen van ABC zijn dringend op zoek naar nieuwe Taalambassadeurs, ervaringsdeskundigen die naast hun missie als Taalambassadeur in Testpanels hun stem willen laten horen.

Over vereniging ABC
Vereniging ABC is een belangenbehartiger van en voor laaggeletterden. De vrijwilligersorganisatie is 22 jaar geleden ontstaan uit de doelgroep zelf. Ze hebben drie doelen: belangen behartigen, scholingsaanbod stimuleren en ontmoetingen met taalambassadeurs organiseren. De testpanels zijn een belangrijke activiteit van de stichting. De panels zijn te vinden in verschillende provincies en hun aantal groeit. Lees meer over de vereniging op: http://www.a-b-c.nu

In dit interview geeft het testpanel van ABC NH tips om eenvoudige brieven te schrijven en vertellen zij hoe ze werken.
Testpanels geven tips hoe je duidelijke brieven kan schrijven.
Vraag jij je... lees verder

Elk jaar steunt Roche tijdens kerst een goed doel in plaats van kerstkaarten te verzenden. Dit jaar is er gekozen voor Stichting ABC, een stichting van en voor laaggeletterden in Nederland. Namens Roche overhandigden Corafien Kuck en Guido Hallie de donatie aan oprichter Hank Gronheid en taalambassadeur Trudi Jeninga.

Stichting ABC behartigt de belangen van laaggeletterden in heel Nederland. Dit doet zij door in gesprek te gaan met gemeenten en organisaties als de UWV. Daarnaast stimuleert de stichting wetenschappelijk onderzoek en organiseert zij ontmoetingen tussen onder andere docenten en laaggeletterden.
Roche kwam in aanraking met de stichting tijdens het ontwikkelen van boekjes over borstkanker voor laaggeletterden. De teksten van de boekjes zijn voor publicatie voorgelegd aan een testpanel van Stichting ABC. Het panel bestaat uit taalambassadeurs die beoordelen of teksten helder zijn voor mensen die moeite hebben met lezen. Trudi Jeninga is een van de taalambassadeurs die de teksten van Roche heeft beoordeeld. Zowel Trudi als Hank Gronheid zijn verheugd met de donatie van €2500.
Hank Gronheid: “Het is fantastisch dat we deze donatie hebben gekregen. We werken met vrijwilligers en kunnen dit bedrag goed gebruiken voor de trainingen van onze taalambassadeurs. Het is mooi dat Roche het belang van ons werk inziet en graag een bijdrage wil leveren.”
 
Beschrijving: Macintosh HD:private:var:folders:wb:042bm61j385gsk4x_qd2vblh0000gn:T:TemporaryItems:Kerstdonatie_2019-768x576.jpg
Trudi Jeninga en Hank Gronheid nemen de donatie in ontvangst. (V.l.n.r. Corafien Kuck, Franchise Lead, Guido Hallie, Patient Relations manager, Trudi Jeninga, taalambassadeur bij Stichting ABC en Hank Gronheid ondersteuner bij Stichting ABC)
 

Elk jaar steunt Roche tijdens kerst een goed doel in plaats van kerstkaarten te verzenden. Dit jaar is er gekozen voor Stichting ABC, een stichting van en voor laaggeletterden in Nederland. Namens Roche overhandigden Corafien Kuck en Guido Hallie de donatie aan oprichter Hank Gronheid en taalambassadeur Trudi Jeninga.

Stichting ABC behartigt de belangen van laaggeletterden in... lees verder

Eind oktober 2018 hebben een aantal ambassadeurs namens de Vereniging ABC een brief aan de 2e Kamer en de betreffende ministers gestuurd. Hierin spreken zij hun grote zorgen uit over de positie van de laaggeletterde volwassenen met Nederlands als moedertaal (NT1). Hieronder kunt u de brief downloaden.

Eind oktober 2018 hebben een aantal ambassadeurs namens de Vereniging ABC een brief aan de 2e Kamer en de betreffende ministers gestuurd. Hierin spreken zij hun grote zorgen uit over de positie van de laaggeletterde volwassenen met Nederlands als moedertaal (NT1). Hieronder... lees verder

Op vrijdag 28 september is de ons welbekende Maurice de Greef in een eervolle baan gestart op de Vrije Universiteit van Brussel.
Het is een baan (een 'leerstoel') die wordt gesteund door de internationale organisatie Unesco. Maurice gaat lessen geven en onderzoek doen rond  Volwassen-educatie. Speciaal gaat hij zich richten op betere educatie (opleidingen) voor mensen die minder kansen hebben (gehad) op een goede opleiding. Mensen die daardoor minder kansen hebben in de maatschappij.

ABC wenst Maurice  heel veel succes met zijn opdracht. Namens ABC kreeg Maurice een stenen uil aangeboden, een symbool voor wijsheid.

Op vrijdag 28 september is de ons welbekende Maurice de Greef in een eervolle baan gestart op de Vrije Universiteit van Brussel.
Het is een baan (een 'leerstoel') die wordt gesteund door de internationale organisatie Unesco. Maurice gaat lessen geven en onderzoek doen rond  Volwassen-educatie. Speciaal gaat hij zich richten op betere educatie (opleidingen) voor mensen die minder... lees verder

In deze week zijn er veel activiteiten. Op veel plaatsen werken ook ABC-ers mee om bijv. voorlichting te geven. Hieronder een voorbeeld: de serie van 5 uitzendingen over laaggeletterdheid door Studio 040 uit Eindhoven. (Klik hier voor de 1e aflevering van dinsdagavond 4 september.)
 

In deze week zijn er veel activiteiten. Op veel plaatsen werken ook ABC-ers mee om bijv. voorlichting te geven. Hieronder een voorbeeld: de serie van 5 uitzendingen over laaggeletterdheid door Studio 040 uit Eindhoven. (Klik hier voor de 1e aflevering van dinsdagavond 4... lees verderKlik op de foto hierboven, ga naar de website en stem op de beste ideeën waarmee mensen die moeite hebben met taal en rekenen makkelijker mee kunnen doen in onze samenleving. Kijk goed naar de filmpjes. Je mag op 3 ideeën stemmen.
 

Klik hier om de uitzending te
beluisteren over laaggeletterdheid.
Dit is de Nacht, 16 januari 2018.
 

Klik hier om de uitzending te
beluisteren over laaggeletterdheid.
Dit is de Nacht, 16 januari 2018.
  lees verder


Op 30 november is de aanvraag van ABC door het ministerie van Onderwijs goedgekeurd. De naam van het project is: Onderzoek inspraakorganen ervaringsdeskundigen laaggeletterden. Klik hieronder op de link om de toekenningsbrief te downloaden.

Lees hier een samenvatting van het project:
Vereniging  ABC heeft de wens om inspraak op gemeentelijk niveau op het gebied van laaggeletterdheid te realiseren, zodat bestrijding van laaggeletterdheid effectiever wordt en meer afgestemd op de wensen en behoeften van de laaggeletterde burger.
In een verkenning wordt gekeken naar de mogelijkheden voor burgerparticipatie in het lokale bestuur waar het gaat om het beleid op het gebied van laaggeletterdheid en volwasseneneducatie.

Centraal in de verkenning staat de inventarisatie welke vormen van inspraak door ervaringsdeskundigen op het gebied van laaggeletterdheid relevant en mogelijk zijn, rekening houdend met de kenmerken van de doelgroep.
Daarnaast wordt gekeken naar welke aspecten van beleid inspraak wenselijk en mogelijk is, welke rollen ervaringsdeskundigen kunnen vervullen en welke condities (training, begeleiding) voorwaardelijk zijn voor een succesvolle implementatie.
In de verkenning wordt gebruik gemaakt van de participatieladder volgens Propper en Steenbergen (1999).
De verkenning wordt uitgevoerd middels een beperkte literatuurstudie, interviews met laaggeletterden, hun begeleiders, experts en gemeentelijke stakeholders. Hierbij wordt ook gekeken naar valkuilen en risico's.

Naar aanleiding van de literatuurstudie en de interviewronde wordt een Rapport van Bevindingen opgesteld met aanbevelingen voor de inrichting van pilots met inspraakorganen laaggeletterdheid.
Dit rapport dient als input voor een geleide klankbordsessie met alle geïnterviewden. Doel is om inhoudelijk te checken of het geschetste beeld kloppend is en voor draagvlak onder zowel ervaringsdeskundigen, lokaal bestuur en andere stakeholders kan zorgen.
Op basis van de klankbordsessie wordt het Rapport van Bevindingen bijgesteld.
Het rapport vormt de basis voor een op te stellen implementatieplan voor de inrichting van pilots.

In de verkenningfase worden tevens voorbereidingen getroffen voor de pilots (voorlopige competentieprofielen, werving locaties en ervaringsdeskundigen).
 


Op 30 november is de aanvraag van ABC door het ministerie van Onderwijs goedgekeurd. De naam van het project is: Onderzoek inspraakorganen ervaringsdeskundigen laaggeletterden. Klik hieronder op de link om de toekenningsbrief te downloaden.
... lees verder

In dit artikel staan de stand van zaken over de aanpak van laaggeletterdheid in Vlaanderen en enkele dilemma's waarmee onze zuiderburen kampen.
 

In dit artikel staan de stand van zaken over de aanpak van laaggeletterdheid in Vlaanderen en enkele dilemma's waarmee onze zuiderburen kampen.
  lees verderDe ABC trofee 2017 is gewonnen door Wizenoze uit Amsterdam.
Op de foto ontvangt Jim Paijens van Wizenoze de trofee uit handen van Wil van Dijk, de voorzitter van de landelijke stichting ABC. De trofee is in het leven geroepen om goede initiatieven om eenvoudig te comminiceren met de doelgroep te belonen en te stimuleren. Wizenoze heeft een software-programma ontwikkeld om moeilijke teksten te analyseren en te vereenvoudigen. De trofee is een keramiek, geïnspireerd op de letter T uit het alfabet.
foto: Arie IJdo

 

Kosten van laaggeletterdheid p.j.
Klik op het plaatje voor informatie
over kosten van laaggeletterdheid.

 

Kosten van laaggeletterdheid p.j.
Klik op het plaatje voor informatie
over kosten van laaggeletterdheid.

  lees verder

Laaggeletterden zijn het eerst de klos in verzorgingsstaat
Als de regels ingewikkeld worden en loketten sluiten, raken laaggeletterden het eerst de weg kwijt.
Klik hier om het hele artikel te lezen. Klik hier om het radio-interview hierover te horen met Pieter Hilhorst op 18 maart 2017.

Laaggeletterden zijn het eerst de klos in verzorgingsstaat
Als de regels ingewikkeld worden en loketten sluiten, raken laaggeletterden het eerst de weg kwijt.
Klik hier om het hele artikel te lezen. Klik...

lees verder

Op 17 maart wordt een benefietmanifestatie gehouden in het kader van LevenLang Leren. De bijeenkomst vindt plaats in de theaterzaal van de OBA. De opbrenst komt ten goede aan stichting ABC. Klik op de afbeelding voor meer informatie over het programma.

Op 17 maart wordt een benefietmanifestatie gehouden in het kader van LevenLang Leren. De bijeenkomst vindt plaats in de theaterzaal van de OBA. De opbrenst komt ten goede aan stichting ABC. Klik op de afbeelding voor meer informatie over het programma.

...

lees verder

Klik hier voor het verslag van het Algemeen Overleg over laaggeletterdheid d.d. 23-11-2016. In het verslag staan de ingediende moties en de reactie van de minister daarop.

 

Klik hier voor het verslag van het Algemeen Overleg over laaggeletterdheid d.d. 23-11-2016. In het verslag staan de ingediende moties en de reactie van de minister daarop.

  lees verder

Voor het landelijk bestuur worden 2 bestuursleden gezocht (vrijwilligers):
a. Coördinatie Taalambassadeurs
b. Secretariaat

ABC wil de belangen behartigen van laaggeletterden in Nederland. Volwassenen die onvoldoende basisvaardigheden bezitten om zich in onze  dynamische wereld te handhaven moeten het recht krijgen op kwalitatief goed onderwijs respectievelijk bijscholing in basisvaardigheden in de regio waar ze wonen. Onze ambassadeurs als ervaringsdeskundigen spelen daarbij een belangrijke rol.  Website: http://www.a-b-c.nu/
ABC is een vereniging met 7 provinciale afdelingen en een landelijk bestuur.
Het landelijk bestuur is op zoek naar een twee bestuursleden met het profiel:
Algemeen:
 • Heeft affiniteit en liefst ervaring in het werk met de doelgroep laaggeletterden.
 • Is op vrijwillige basis 20  dagen op jaarbasis beschikbaar. (*)
 • Heeft ervaring in het coördineren en samenwerken met vrijwilligers.
 • Wil opereren in een ‘uitvoerend’ bestuur.
 • Verantwoordelijkheid mee willen dragen voor en meedoen met de gehele breedte van het landelijk bestuurswerk.  
Specifiek voor de coördinatie taalambassadeurs:
 • Initiatieven nemen voor werving, begeleiding en opleiding van taalambassadeurs.
 • Onderhouden van contacten met de afdelingen, docenten en collega instellingen.
 • Zorg dragen voor beoordeling offertes, opstellen contracten en facturering.
 • Kwaliteitsbewaking.
Specifiek voor het secretariaat:
 • Faciliteren van vergaderingen en bijeenkomsten (agendering, locatie, logistiek, verslaglegging e.d.)
 • Correspondentie verzorgen
 • Archief beheer
 • Personeelszaken
 • Verenigingszaken
ABC biedt aan de bestuurder een groep enthousiaste en betrokken collega bestuurders, een dankbare taak en trotse taalambassadeurs die hun eigen ontwikkeling weer regie geven. Onkosten worden vergoed.
Indien mogelijke kandidaten geen interesse hebben in het bestuurlijk werk maar wel een meer afgebakend taak willen verrichten ( bijvoorbeeld (een deel van) de secretariële werkzaamheden) dan zij ook zeer welkom.
*) Organisaties, instanties  of bedrijven die maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel hebben staan, worden uitgenodigd om een medewerker die over genoemde kwaliteiten beschikt te detacheren,  om niet, naar ABC.  ABC  is sinds 1 januari 2015 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat biedt mogelijkheden voor belastingvrij schenken.
Belangstellenden kunnen zich wenden tot Wil van Dijk, voorzitter ABC
Mob. 06 20424804, email: wilvandijkwvd@gmail.com
 
 

Voor het landelijk bestuur worden 2 bestuursleden gezocht (vrijwilligers):
a. Coördinatie Taalambassadeurs
b. Secretariaat

ABC wil de belangen behartigen van laaggeletterden in Nederland. Volwassenen die onvoldoende basisvaardigheden bezitten om zich in onze  dynamische wereld te handhaven moeten het recht krijgen op kwalitatief goed onderwijs... lees verder

Volwasseneneducatie in Nederland erg mager
Dit betoogde de vereniging ABC zaterdag 19 november bij de viering van haar 20 jarig bestaan. ABC, een belangenvereniging van en voor laaggeletterden, is  20 jaar voornamelijk actief in het opleiden en begeleiden van Taalambassadeurs. Deze ambassadeurs verzorgen overal in het land optredens om bestrijding en voorkoming van laaggeletterdheid bespreekbaar te maken.
De infrastructuur van volwasseneneducatie (ve) in Nederland is de afgelopen 10 tot 15 jaar veranderd van een vanuit overheidswege aangestuurd, professioneel werkveld naar een lokaal aangestuurde voorziening (educatie) of geheel open markt (inburgering) met inzet van veel vrijwilligers. Nederland is vrijwel het enige land in Noordwest Europa waar dit het geval is. Volgens onderzoek heeft Nederland daarnaast jaarlijks een lager budget beschikbaar dan alle andere Noordwest Europese landen. Ook landen als Polen en Slovenië hebben jaarlijks per inwoner meer aan volwasseneneducatie te besteden. De beschikbare budgetten in Nederland zijn gekrompen en er wordt een groot beroep gedaan op de inzet van vrijwilligers als het gaat om de uitvoering van de volwasseneneducatie en het terugdringen van laaggeletterdheid. Het argument voor het laatste is dat er via de inzet van vrijwilligers meer laaggeletterden zullen worden bereikt en dat niet voor elke potentiële deelnemer aan de volwasseneneducatie professionele begeleiding nodig en betaalbaar is. Dit terwijl onderzoek aantoont dat de aanwezigheid van de docent noodzakelijk is voor een constructief leerproces. Bovendien blijkt in de praktijk dat vooral NT2-leerders, waaronder veel inburgeraars, gebruik maken van het gratis aanbod met vrijwilligers en dat in verhouding maar weinig autochtone moedertaalsprekers bereikt worden.
Samen met deskundigen uit het veld van de volwasseneneducatie heeft de verenging ABC adviezen opgesteld hoe het beter zou kunnen en die aan beleidsmakers en de politieke partijen aangeboden. Zorgen voor een goede kwaliteit van de werving, begeleiding en opleiding  van laaggeletterden is daarvan het kernpunt.
Het 20 jarig jubileum is onder aanwezigheid van een groot aantal taalambassadeurs feestelijk in Utrecht gevierd. De stichting Lezen en Schrijven, mede organisator van het jubileum, zette de vereniging in het zonnetje en bood een mooie en praktische banner als cadeau aan. De jaarlijkse ABC trofee werd uitgereikt aan alle vrijwillige begeleiders van de  groepen Taalambassadeurs die in het land opereren.  De dag werd afgesloten met een hapje en een drankje en muzikaal opgeluisterd door Arjen van de Mee en Maurice de Greef. Deze laatste is  ook bekend als wetenschapper die veel onderzoek heeft verricht rond laaggeletterdheid.


Klik hier om onderstaand stuk te downloaden als PDF-bestand.
--------------------------------
Noot voor de redacties:
Voor meer informatie verwijzen we U naar de bijlage en de website van ABC (http://a-b-c.nu/).  U kunt ook informatie inwinnen bij de voorzitter van de vereniging ABC, dhr. Wil van Dijk (06 20424804).

 

Volwasseneneducatie in Nederland erg mager
Dit betoogde de vereniging ABC zaterdag 19 november bij de viering van haar 20 jarig bestaan. ABC, een belangenvereniging van en voor laaggeletterden, is  20 jaar voornamelijk actief in het opleiden en begeleiden van Taalambassadeurs. Deze ambassadeurs...
lees verder

Klik hier om onderstaand stuk te downloaden als PDF-bestand.

De infrastructuur van volwasseneneducatie (ve) in Nederland is de afgelopen 10 tot 15 jaar veranderd van een vanuit overheidswege aangestuurd, professioneel werkveld naar een lokaal aangestuurde voorziening (ve) of geheel open markt (inburgering) met inzet van veel vrijwilligers. Nederland is vrijwel het enige land in Noordwest Europa waar dit het geval is. Volgens onderzoek heeft Nederland daarnaast jaarlijks een lager budget beschikbaar dan alle andere Noordwest Europese landen. Ook landen als Polen en Slovenië hebben jaarlijks per inwoner meer aan volwasseneneducatie te besteden. De beschikbare budgetten in Nederland zijn gekrompen en er wordt een groot beroep gedaan op de inzet van vrijwilligers als het gaat om de uitvoering van de volwasseneneducatie en het terugdringen van laaggeletterdheid. Het argument voor het laatste is dat er via de inzet van vrijwilligers meer laaggeletterden zullen worden bereikt en dat niet voor elke potentiële deelnemer aan de volwasseneneducatie professionele begeleiding nodig en betaalbaar is. Dit terwijl onderzoek aantoont dat de aanwezigheid van de docent noodzakelijk is voor een constructief leerproces. Bovendien blijkt in de praktijk dat vooral NT2-leerders, waaronder veel inburgeraars, gebruik maken van het gratis aanbod met vrijwilligers en dat in verhouding maar weinig autochtone moedertaalsprekers bereikt worden. Cijfers hierover zijn niet bekend.

Volwasseneneducatie is één van de middelen om maatschappelijke knelpunten zoals sociale uitsluiting, werkloosheid en schulden te voorkomen en ouderbetrokkenheid, communicatie met de overheid en zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. In de huidige situatie lekt veel kennis weg door vertrekkende professionals en worden concessies gedaan aan de kwaliteit van het aanbod. De daarmee gepaard gaande maatschappelijke risico’s op korte en lange termijn zullen, zowel financieel als vanuit menselijk oogpunt, onwenselijk zijn.

Het moet mogelijk zijn met een aantal acties de volwasseneneducatie te versterken, met name door aandacht voor de infrastructuur van de volwasseneneducatie en de kwaliteit en effectiviteit van het aanbod. Ondergetekenden zijn van mening dat er een aantal aandachtspunten kan worden onderscheiden om de maatschappelijke functie van de volwasseneneducatie op de kaart te houden en in de toekomst te waarborgen.

 1. Ondersteuning van beleidsmakers en uitvoeringsorganisaties in het verkrijgen en onderhouden van kennis over de doelgroep en inhoud van de volwasseneneducatie en de basisvaardigheden die daarin aan bod komen. Een constante uitwisseling in de driehoek regievoering, kennisvergaring en uitvoering, op landelijk en regionaal niveau, kan hierin een belangrijke rol spelen.

 2. Het inzetten op de ontwikkeling en vaststelling van een eenduidig begrippenkader, waarbij de definiëring van doelgroepen en niveaus wordt vastgesteld die wel of niet tot de ve worden gerekend, zodat hierover helderheid en transparantie ontstaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag of inburgeraars wel of niet tot de volwasseneneducatie als werksoort worden gerekend, of je nu laaggeletterd bent als je 1F /A2 niet hebt bereikt of juist B1/2F. Als doelgroep verschilt de inburgeraar niet zo veel van de anderstalige die graag taalonderwijs wil volgen, ook al vallen trajecten voor inburgering en NT2 voor niet-burgeringsplichtigen onder verschillende wetgeving (WI en WEB) )en ministeries (SZW en OCW), zoals voor de beschrijvingen van inhoud en niveau van opleidingen er een ander wettelijk kader is voor moedertaalsprekers (Standaarden en eindtermen ve) en voor anderstaligen (Raamwerk NT2).

 3. Regie vanuit de overheid (nationaal en regionaal) op beleid, kwaliteit en toegankelijkheid van een educatieve basisstructuur op macroniveau. De regie zou gericht moeten zijn op een duurzaam beleid (‘2032’), waardoor regulier en extra budget en resultaten, opbrengsten en inzichten die verkregen worden door middel van onderzoek en monitoring van beleid en uitvoering niet elke paar jaar wegvallen bij wisseling van beleidslijn. Een aantal belangrijke aandachtspunten voor deze regie is:

-  Een van de eerste zorgpunten is het behoud van geoormerkte educatiegelden na 2018, opdat het budget niet opgebruikt zal worden voor andere prioriteiten binnen een gemeente (de spreekwoordelijke lantaarnpalen).

-  Tevens moet gewaakt worden voor een ingewikkelde, per regio verschillende en dure infrastructuur met (te) veel coördinatie, organisatie en bijbehorende kosten.

-  Onder deze regie valt ook preventief en curatief beleid dat goed op elkaar is aangesloten (van vve t/m ve) in combinatie met consultatiebureaus, vve, po, vo, ve. Dat wil zeggen: ketensamenwerking door de gehele levensloop heen.

-  Meer regie op een goed functionerende aansluiting van volwasseneneducatie en inburgering op Mbo, opdat deelnemers aan de ve en inburgeraars die een beroepsopleiding willen volgen met zo min mogelijk tijdverlies een beroepsopleiding kunnen volgen met extra taal- en rekenondersteuning.

Bij voorkeur komt er een educatief beleidsplan tot en met 2032, wordt er vanuit de overheid beter gestuurd en komt er meer budget.

 1. Meer regie vanuit de overheid op de handhaving van kwaliteit van de volwasseneneducatie door kaders te stellen voor de inzet van gekwalificeerde docenten en vrijwilligers. Voor welke rollen en taken kunnen vrijwilligers worden ingezet en welke rollen en taken zijn voorbehouden aan de gekwalificeerde professionele docent? Vrijwilligers worden nu vaak ingezet als alternatief voor professionele docenten en daarmee worden aan hen allerlei kwaliteitseisen gesteld waarvan redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat zij daaraan kunnen voldoen. Er wordt ons inziens te veel in kwaliteitstermen gesproken over vrijwilligerswerk, terwijl de toegevoegde waarde van vrijwilligers juist zit in het laagdrempelige, de persoonlijke aandacht, praktijkgerichte (en dus flexibele) en vooral dat het voor beide partijen constructief is.

 2. De professionele docent blijft in educatie onmisbaar. We vragen aandacht voor:

  • Kwaliteitsstandaarden voor professionele docenten basisvaardigheden (NT1, NT2, rekenen en digitale vaardigheden) waaraan zij moeten voldoen met erkende kwalificering of certificering (er bestaat weliswaar een certificeringsmogelijkheid voor docenten NT2, maar dit is een privaat initiatief vanuit de Beroepsvereniging van docenten NT2).

  • Scholingsmogelijkheden van docenten basisvaardigheen (NT1, NT2, rekenen en digitale vaardigheden) op basis van een dergelijke kwaliteitsstandaard. Hiervoor is al een aanzet gegeven in het Raamwerk docent basisvaardigheden, dat in opdracht van het Steunpunt ve is ontwikkeld en dat bouwstenen beschrijft van kennis en vaardigheden die in een opleiding voor docenten basisvaardigheden aan bod zouden moeten komen.

  • Vooral het geduld met en het respect voor de doelgroep is een belangrijk kenmerk van de kwalitatief goede begeleider (docent zowel als vrijwilliger). In het Raamwerk is deze omschreven als een belangrijke andragogische competentie van docenten.

 3. Geschikt maken van de Standaarden en Eindtermen aan de onderkant voor het streven naar en meten van kleinere stappen voortgang in het formeel en non-formeel onderwijs dat van overheidswege wordt bekostigd. Het huidige niveau Instroom is nu alleen beschreven als standaard - er zijn geen eindtermen geformuleerd omdat Instroom geen opleiding is (dat zijn alleen de opleidingen op 1F en 2F) en alleen gezien wordt als een soort tussenniveau dat handig is voor de inrichting van het onderwijs. Daarmee wordt de stap van kwetsbare deelnemers van een niveau onder Instroom naar het bereiken van het niveau Instroom dus niet erkend als een belangrijke niveaustap, juist voor de veelal extra kwetsbare doelgroep waarvoor het erkennen van kleinere voortgangsstappen zo belangrijk is.

 1. De mogelijkheid van certificering op deelvaardigheden. Dat zou voor het formele onderwijs voor een groot deel van de doelgroep (en aanbieders) soelaas bieden en stimulerend kunnen werken. Momenteel kan alleen gediplomeerd worden (of gecertificeerd als het niet om een formeel diplomatraject gaat) op het niveau van een vaardigheid (taal of rekenen) en niet op het niveau van een deelvaardigheid (bijvoorbeeld spreken, lezen of schrijven als het gaat om NT1).

 2. Keurmerk voor vrijwilligersorganisaties dat daadwerkelijk de effectiviteit van de vrijwilligersorganisaties borgt, mede in het licht van de rollen, taken en competenties die vrijwilligers in verschillende educatiesoorten kunnen hebben. Vrijwilligersorganisaties moeten op de juiste manier worden ingezet en hun karakter en toegevoegde waarde als vrijwilligersclubs behouden. Ze zijn geen professionele taalaanbieders en moeten ook niet op die manier gezien worden en verantwoording afleggen. Uiteraard moeten ze wel toegerust worden om wat ze doen zo goed mogelijk te doen.

 3. Aandacht voor de acceptatie van het feit dat er in de maatschappij onder laagopgeleide volwassenen een groep deelnemers bestaat voor wie het maatschappelijk gewenste niveau geen haalbare kaart is. Dit voorkomt dat eenzijdig wordt gefocust op het sleutelen aan de vaardigheden van de doelgroep zelf zonder dat aan overheden, bedrijven en maatschappelijke instellingen wordt gevraagd rekening met deze doelgroep te houden. Deze kwetsbare groep is geen deficiet van de maatschappij, maar moet de mogelijkheden krijgen in de maatschappij volwaardig te participeren. Dat betekent dat de overheden, bedrijven, instellingen e.d. moeten leren rekening te houden met mensen die niet goed (genoeg) kunnen lezen, schrijven of rekenen en dat deze mensen gemakkelijker uit durven komen voor hun minder ontwikkelde basisvaardigheden. Dit lijkt ons een taak voor de overheid, te beginnen bij de overheidscommunicatie zelf die rekening houdt met de doelgroep.

 4. Focus, als het om resultaat en opbrengst van educatietrajecten gaat, niet alleen op taal en rekenen, maar op de impact van trajecten op sociale inclusie. Taal en rekenen en welke andere basisvaardigheid dan ook zijn middelen waarmee sociale inclusie bevorderd wordt, geen doel op zich. Dat betekent dat het resultaat van educatie niet alleen zit in het bereiken van aantoonbare niveaustappen die mensen moeten maken maar vooral in het feit of ze daardoor beter participeren in de maatschappij, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en een groter welbevinden ervaren in het persoonlijk en maatschappelijk leven.

 5. Erken digitale vaardigheden als een eigenstandige vaardigheid binnen de opleidingen volwasseneneducatie en neem ze op in het opleidingsstelsel. De toenemende digitalisering van de maatschappij en het introduceren van de digitale overheid in 2017 maken dat het niet bezitten van voldoende digitale competenties een extra risico op sociale en maatschappelijke uitsluiting vormt.

 6. Onderzoek naar grotere inzet op het vinden van NT1-leerders en de motieven en triggers die hen kunnen verleiden en enthousiasmeren een traject te volgen en geef gemeenten en arbeidsmarktregio’s meer mogelijkheden hiervoor educatiemiddelen in te zetten.

 7. Ontwikkeling van infrastructuur waarmee deelnemers duurzaam kunnen inzetten op taalvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheid, zodat zij ook na de ‘cursus’ hun eigen geletterdheid, gecijferdheid en digitale competenties kunnen bijhouden en ontwikkelen in hun dagelijkse bestaan. Huidige praktijk is over het algemeen tijdelijke vaardigheidsontwikkeling, die weer inzakt zodra mensen alweer een tijd geen ondersteuning meer hebben gehad. In dat kader is het verstandig om in het aanbod verbinding te leggen tussen taal en sociale domeinen:

-  Werken (Werkgevers),
-  Gezondheid (GGD’s, ziekenhuizen, huisarts, consultatiebureaus e.d.),
-  Opvoeding (scholen, bibliotheken, jeugdzorg, consultatiebureaus e.d.),
-  Financiën / administratie (Belastingdienst, schuldhulpverlening),
-  Ouderbetrokkenheid (vve, po, vo, vmbo, mbo enz),
-  Opleiding (Regulier onderwijs op alle niveaus, bedrijfsopleiders, leerwerkloketten e.d.),
-  Werk zoeken (UWV, uitzendbureaus, e.d.)

Deze aandachtspunten zijn opgesteld op basis van gezamenlijk denkwerk en input van de volgende betrokkenen bij de volwasseneneducatie:

Wil van Dijk voorzitter Stichting ABC
Monique Deenik
directeur TopTaal
Sylvia de Groot Heupner
directeur Het Begint met Taal
Simon Verhallen
Beroepsvereniging van Docenten NT2 (BVNT2) Ina den Hollander senior consultant CINOP
Maurice de Greef
gastprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel Elwine Halewijn senior adviseur ITTA

1 oktober 2016

Klik hier om onderstaand stuk te downloaden als PDF-bestand.
...
lees verder

Taalambassadeurs adviseren Nationale Ombudsman

‘Als laaggeletterde weet ik niet hoe en waar ik een klacht moet indienen.’ ‘Op websites staan veel te moeilijke woorden en dan weet ik niet wat ik moet doen.’ ‘Kunnen we als laaggeletterde helpen bij het testen van online formulieren?’ Allemaal uitkomsten van de dialogen met onder meer de Nationale Ombudsman tijdens de landelijke ontmoetingsdag voor laaggeletterden en taalcursisten. Deze dag, 4 juni georganiseerd door Stichting ABC en Stichting Lezen & Schrijven, stond geheel in het teken van ‘Leer het mij zelf doen’, digitalisering in de maatschappij.

In de maatschappij gaat bijna alles tegenwoordig digitaal. Het aanvragen van een OV-kaart, het regelen van gemeentelijke zaken, het invullen van de belasting, allemaal voorbeelden van zaken die digitaal verlopen en een obstakel vormen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en omgaan met de computer. Daarom was het doel van deze dag tweeledig. Aan de ene kant taalcursisten bekender maken met digitalisering en aan de andere kant beleidsmakers bewuster maken van de problemen waar laaggeletterden tegenaan lopen en mogelijke oplossingen daarvoor.

Tips voor Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen
De ontmoetingsdag met presentaties, workshops, en ronde tafelgesprekken trok ruim 100 bezoekers, die bezig zijn met het verbeteren van hun taalvaardigheden of het op de agenda zetten van laaggeletterdheid als Taalambassadeur. Via workshops gingen ze aan de slag met het thema. Daarnaast gingen ze in dialoog met afgevaardigden van onder meer het UWV, het Ministerie van VWS, DigiD en verschillende zorginstellingen. Aan het eind van de dag gaven zij de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen tips mee voor digitalisering in de overheid.

Congrescentrum van Achmea in Zeist
Achmea ondersteunt de aanpak van laaggeletterdheid. Zij kiezen voor het sponsoren van die activiteiten, die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Sinds 2009 ondersteunt Achmea Stichting Lezen & Schrijven onder meer door het belangeloos ter beschikking stellen van hun congreszaal voor deze ontmoetingsdag.
 

Taalambassadeurs adviseren Nationale Ombudsman

‘Als laaggeletterde weet ik niet hoe en waar ik een klacht moet indienen.’ ‘Op websites staan veel te moeilijke woorden en dan weet ik niet wat ik moet doen.’ ‘Kunnen we als laaggeletterde helpen bij het testen van online formulieren?’ Allemaal uitkomsten van de dialogen met onder meer de Nationale Ombudsman... lees verder

Taalambassadeur als mystery guest bij apotheek

In september 2015 tekende het Elkerliek ziekenhuis in Helmond een convenant om, samen met andere partners, laaggeletterdheid aan te pakken. Daar kwam een actieplan uit voort. Een van de onderdelen was te onderzoeken hoe de communicatie verloopt met een klant die naar de apotheek in het ziekenhuis gaat. Caroline Swinkels, communicatieadviseur bij het Elkerliek ziekenhuis, vertelt over dit project.

Mystery guests op pad

“Het doel was om te kijken waar laaggeletterden tegenaan lopen als ze naar de apotheek in het ziekenhuis gaan. Daarom hebben we via Stichting ABC enkele Taalambassadeurs gevraagd om de apotheek te bezoeken en een product te kopen. Deze ambassadeurs hebben verslag uitgebracht van hun bezoek. Hun bevindingen zijn daarna teruggekoppeld naar de apothekersassistenten.”

Pas later hoorden de apothekers van het project. “Tijdens een bijeenkomst heeft Jeroen Weyers, rayoncoördinator Brabant bij Stichting Lezen & Schrijven, informatie gegeven over laaggeletterdheid. Daarna hebben de apothekersassistenten kennisgemaakt met de ambassadeurs die vervolgens over hun ervaringen tijdens het bezoek vertelden.”

Vier nummertjes trekken

De ambassadeurs liepen bij het bezoeken van de apotheek tegen verschillende problemen aan: “Dat begint al na binnenkomst bij het trekken van een nummer. Je moet dan een keuze maken waar je voor komt en of je wel of niet een recept hebt. Bij medicatie voor een wormpjeskuur moet je op de eerste en de veertiende dag een tabletje nemen. Dit werd opgelost door de datum op het doosje te schrijven. Dit zijn dingen waar je van tevoren niet van bedenkt dat mensen daar moeite mee hebben. De gesprekken van de apothekersassistenten met de ‘klant’ verliepen prima.” Ria, Taalambassadeur, vult aan: “Ik probeerde eerst nog het nemen van een nummer te ontwijken. Maar toen dat echt nodig bleek heb ik voor alle vier de categorieën een nummer gepakt. Daar zei niemand wat van. Ik zou het beter vinden als ze werken met pictogrammen en het op een tactische manier bespreekbaar maken als ze zien dat er iets niet lukt.”

Bewustwording is eerste stap

De apothekersassistenten vonden het project heel leerzaam: “Ze waren zich niet bewust van de problemen die laaggeletterden hebben. De informatie daarover is een eerste stap om je bewust te zijn van het bestaan van laaggeletterdheid. De verhalen van de ambassadeurs, waarom ze laaggeletterd zijn, vonden ze heel indrukwekkend. Met de verbeterpunten gaan ze nu zelf aan de slag.” Ook voor de mystery guests was het een mooi project. Ria: “Ik ben er al heel blij mee dat ik er nu voor uit durf te komen dat ik laaggeletterd was. Met zulke projecten probeer ik anderen te helpen.”

Vervolg

Nu is het zaak het project een vervolg te geven: “Ik denk dat er nog een verdiepingsslag of workshop nodig is, bijvoorbeeld informatie over hoe je dit probleem ter sprake kunt brengen en hoe je kunt herkennen en doorverwijzen. Ik hoop dat we de service verder kunnen verbeteren. Ik denk dat we met weinig inspanning veel hebben bereikt, maar er is nog een stap te zetten. We willen immers iedereen goede service verlenen.”

Meer weten over Taalambassadeurs?

Stichting Lezen & Schrijven werkt veel met Taalambassadeurs. Taalambassadeurs (voormalig laaggeletterden) weten uit eigen ervaring hoe het is om niet te kunnen lezen en schrijven. Zij zijn getraind om in presentaties en via de media uiteenlopende doelgroepen - van politici tot laaggeletterden - te overtuigen van het belang van goede basisvaardigheden voor iedereen. Neem contact op met Rian van Holsteijn via 070 310 89 04 of rian@lezenenschrijven.nl. Zij vertelt u graag meer.

Taalambassadeur als mystery guest bij apotheek

In september 2015 tekende het Elkerliek ziekenhuis in Helmond een convenant om, samen met andere partners, laaggeletterdheid aan te pakken. Daar kwam een actieplan uit voort. Een van de onderdelen was te onderzoeken hoe de communicatie verloopt met een klant die naar de apotheek in het ziekenhuis gaat. Caroline Swinkels,...

lees verder

Klik op de foto om het filmpje te bekijken.