info voor partners, sponsors e.a.


Op deze pagina staat informatie over landelijke en provinciale of gemeentelijke sponsoren en subsidiegevers van ABC, zonder wie ons werk niet mogelijk zou zijn.

Rekeningnummer
Vrienden van stichting ABC: NL 58 RABO 0112628524
t.n.v. Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering


Op deze pagina staat informatie over landelijke en provinciale of gemeentelijke sponsoren en subsidiegevers van ABC, zonder wie ons werk niet mogelijk zou zijn.

Rekeningnummer
Vrienden van stichting ABC: NL 58 RABO 0112628524
t.n.v. Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering

...

lees verder


Leg uw gift schriftelijk vast. Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en dat u dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar. Klik op de afbeelding hierboven of hier om het formulier van de fiscus te downloaden.

 


Leg uw gift schriftelijk vast. Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en dat u dus een deel van uw... lees verder

De Brabantse Bavaria Brouwerij in Lieshout heeft een grote hoeveelheid ABC-bierviltjes gesponsord. Ze kunnen worden gebruikt op voorlichtingsbijeenkomsten als onderzetter of worden weggegeven tijdens acties. Kernachtig wordt op de onderzetter aangegeven wat het doel is van ABC en waar men ABC kan vinden op internet.

De Brabantse Bavaria Brouwerij in Lieshout heeft een grote hoeveelheid ABC-bierviltjes gesponsord. Ze kunnen worden gebruikt op voorlichtingsbijeenkomsten als onderzetter of worden weggegeven tijdens acties. Kernachtig wordt op de onderzetter... lees verder

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers.
Veel laaggeletterden hebben problemen met het lezen van bijsluiters, enz. Niet alleen sponsort KNMP onze stichting jaarlijks, maar ook hebben onze ambassadeurs een inhoudelijk samenwerking met KNMP om te komen tot toegankelijke en begrijpelijke informatie over geneesmiddelen.
 

Mensen die boeken vertalen krijgen van de uitgeverij een aantal presentexemplaren van de vertaalde boeken. De club van boekvertalers verzamelt die presentexemplaren en schenkt die op boekenmarkten aan het publiek met het verzoek om een donatie te geven voor een goed doel.
Dit jaar hebben ze Stichting ABC, die strijdt tegen laaggeletterdheid, als goed doel geadopteerd. Zij hebben de gedoneerde bedragen met een totaal van € 900,-  overgemaakt op het rekeningnummer van "Vrienden van St. ABC". Met dit bedrag kan de vrijwilligersorganisatie Stichting ABC met hun ambassadeurs het werk voort zetten om laaggeletterdheid in Nederland terug te dringen. 


Mensen die boeken vertalen krijgen van de uitgeverij een aantal presentexemplaren van de vertaalde boeken. De club van boekvertalers verzamelt die presentexemplaren en schenkt die op boekenmarkten aan het publiek met het verzoek om een donatie te geven voor een goed doel.
Dit jaar... lees verder
De naam YouBeDo staat voor: You can make a difference. Be the change. Do it now.
Deze online boekwinkel biedt goede doelen de mogelijkheid om sponsorgelden te verwerven via online boekaankopen op hun website. Deze geldstroom ontstaat doordat YouBeDo.com 12% van elk aankoopbedrag doneert aan het goede doel dat jij als consument zelf kiest. YouBeDo.com verkoopt dezelfde boeken (4 miljoen titels) voor dezelfde prijzen en onder dezelfde voorwaarden als andere boekenaanbieders. Doordat jij als consument dezelfde prijs betaalt, gaat 12% van je aankoopbedrag naar een goed doel zonder dat het je iets extra’s kost.  Op deze wijze creëren we samen een nieuwe geldstroom die de goede kant op gaat. Ieder goed doel op YouBeDo.com heeft een uniek ID. Je vindt het unieke ID terug in de URL van de profielpagina van het goede doel. In het geval van de stichting ABC. Klik op het plaatje hieronder om naar onze ID te gaan. 
De naam YouBeDo staat voor: You can make a difference. Be the change. Do it now.
Deze online boekwinkel biedt goede doelen de mogelijkheid om sponsorgelden te verwerven via online boekaankopen op hun website. Deze geldstroom ontstaat doordat YouBeDo.com 12% van elk aankoopbedrag doneert aan het goede doel dat jij als consument zelf kiest.... lees verder